EN | s
January 23, 2023

Trident-2 studie wint ZonMw Parel voor ‘baanbrekend’ onderzoek

De ZonMw Parel is donderdag 26 januari uitgereikt aan het NIPT-consortium voor een onderzoek dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de prenatale screening in Nederland. Deze zogeheten TRIDENT-2 studie is een succesvolle samenwerking tussen een groot aantal partijen, waaronder Amsterdam UMC. Projectleider en penvoerder van het project is Prof. dr. Lidewij Henneman.

De Parel werd uitgereikt door ZonMw-voorzitter Arfan Ikram aan het NIPT-consortium. Dit is een samenwerking tussen acht universitaire centra, VSOP en het RIVM. NIPT staat voor ‘niet-invasieve prenatale test’: een veiliger en meer effectieve methode om zwangere vrouwen te screenen op het down-, edwards- en patausyndroom.

NIPT voor elke zwangere vrouw

Deze bloedtest was tot nu toe alleen beschikbaar voor deelnemers aan een groot onderzoek naar de werking en de effecten van de NIPT: de TRIDENT-2 studie. De positieve uitkomsten hebben VWS-minister Kuipers ertoe gebracht om de innovatieve bloedtest per 1 april 2023 gratis beschikbaar te stellen aan alle zwangere vrouwen. Daarmee wordt de NIPT structureel onderdeel van de reguliere prenatale screening in Nederland

Deel dit

Lees meer

Jaarverslag afdeling Humane Genetica AmsterdamUMC 2022
New Scientist Wetenschapstalent: stem op Karuna!
29 september NACGG najaarsbijeenkomst
Knippen en plakken in menselijk embryo-DNA? We zijn nog niet uitgepraat – deel 1
Stofwisselingsziekte ALD wordt onderdeel van de hielprikscreening
Gekweekte zenuwcellen ingezet om bestaande medicijnen sneller te testen