EN | s
November 16, 2023

De Gezondheidsraad adviseert verder onderzoek te doen naar haalbaarheid en effectiviteit van preconceptionele dragerschapsscreening voor alle wensouders

De Gezondheidsraad adviseert om in een onderzoek na te gaan hoe preconceptionele dragerschapsscreening verantwoord beschikbaar gemaakt kan worden voor alle wensouders. Voor het rapport waarin de argumentatie en het advies uiteen worden gezet is Prof. Lidewij Henneman (hoofd sectie Community Genetics & Public Health Genomics, AmsterdamUMC) één van de structureel geraadpleegde deskundigen.

Kinderen kunnen geboren worden met een ernstige erfelijke aandoening als zowel de biologische vader als de biologische moeder drager zijn. Mensen weten vaak niet dat ze drager zijn. Dat kan aan het licht worden gebracht met genetisch onderzoek, voorafgaand aan een eventuele zwangerschap. Het doel is om dragerparen in staat te stellen geïnformeerde keuzes rond de voortplanting te maken. In Nederland krijgen wensouderparen van wie bekend is dat zij een hoger dan gemiddelde kans hebben om beide drager te zijn nu al dragerschapsscreening aangeboden. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd of het wenselijk is preconceptionele dragerschapsscreening aan te bieden aan alle wensouders. Volgens de Gezondheidsraad heeft dat meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod van screening rond zwangerschap en geboorte. De raad adviseert daarom om een aanbod van preconceptionele dragerschapsscreening aan alle wensouders te overwegen en in een pilotonderzoek na te gaan welke vorm daar het meest geschikt voor is.

Zie voor het originele bericht en het volledige rapport de website van De Gezondheidsraad

Beeld: (c) Unsplash

Deel dit

Lees meer

Merry Christmas and a Happy New Year!
De Gezondheidsraad adviseert verder onderzoek te doen naar haalbaarheid en effectiviteit van preconceptionele dragerschapsscreening voor alle wensouders
1+ Million Genomes initiatief voor veilige toegang tot genoom data over grenzen heen: een nieuwe routekaart voor 2023-2027
Onderzoek naar DNA-thuistesten: jouw ervaring telt!
Jaarverslag afdeling Humane Genetica AmsterdamUMC 2022
“We kunnen vreselijke aandoeningen voorkomen” Interview met prof. Martina Cornel